sinh sản

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

𝙲𝙷Ă𝙼 𝚂Ó𝙲 𝚂Ứ𝙲 𝙺𝙷Ỏ𝙴 𝚂𝙸𝙽𝙷 𝚂Ả𝙽!!!

𝙲𝙷Ă𝙼 𝚂Ó𝙲 𝚂Ứ𝙲 𝙺𝙷Ỏ𝙴 𝚂𝙸𝙽𝙷 𝚂Ả𝙽!!!

TTYT HUYỆN THANH THỦY TRIỂN KHAI PHÒNG XÔNG HƠI PHỤC HỒI SÀN CHẬU 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 triển khai dịch vụ 𝒙𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒊 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̣̂𝒖 tại 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑺𝒂̉𝒏 – 𝑪𝑺𝑺𝑲𝑺𝑺, giúp sản phụ hồi phục sàn chậu nhanh chóng và phòng tránh được các vấn đề về hậu sản. Các sản phụ sẽ được trải …

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NÀO ?

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NÀO ?

   𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒́ 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 đ𝑜̛̀𝑖, 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑦̀ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑜̛̉. 𝐶ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑠𝑎𝑢 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑒́𝑚. 𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 …