Sở Y tế

Đảng bộ Sở Y tế tham gia Hội thao kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ và 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Sở Y tế tham gia Hội thao kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ và 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 31/3-02/4/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thao kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ (29/4/1954 -29/4/2023) và 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023). Đảng bộ Sở Y tế tham gia Hội thao với 26 vận động viên, thi đấu …