sốc nhiễm khuẩn

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI SỐC NHIỄM KHUẨN, SUY HÔ HẤP VIÊM PHỔI NẶNG KÈM NHIỀU BỆNH LÝ NỀN PHỨC TẠP

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI SỐC NHIỄM KHUẨN, SUY HÔ HẤP VIÊM PHỔI NẶNG KÈM NHIỀU BỆNH LÝ NỀN PHỨC TẠP

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 19/4/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑏𝑎̀ 𝐻.𝑇. 𝐿, 𝑐𝑜́ đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑥𝑎̃ 𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝐿𝑜̣̂𝑐, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̛́𝑢, ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ …

Sốc nhiễm khuẩn xảy ra khi nào?

Sốc nhiễm khuẩn xảy ra khi nào?

Sốc nhiễm khuẩn là tình trạng sốc xảy ra như biến chứng nặng của nhiễm trùng huyết, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tổn thương tế bào, tổn thương đa cơ quan và dẫn đến tử vong. 1. Sốc nhiễm khuẩn 1.1. Một số định nghĩa sốc nhiễm khuẩn Sốc nhiễm khuẩn là giai đoạn cuối, là biến …