suy tim

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

THỜI TIẾT NẮNG NÓNG, MƯA BẤT CHỢT ẢNH HƯỞNG TỚI NGƯỜI SUY TIM NHƯ THẾ NÀO?

THỜI TIẾT NẮNG NÓNG, MƯA BẤT CHỢT ẢNH HƯỞNG TỚI NGƯỜI SUY TIM NHƯ THẾ NÀO?

   𝑆𝑢𝑦 𝑡𝑖𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑜̛𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑚𝑎́𝑢, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 …