tầm soát ung thư cổ tử cung

TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: ĐỪNG ĐỂ QUÁ MUỘN!

TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: ĐỪNG ĐỂ QUÁ MUỘN!

==> 𝑋𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑢̛̉ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀? Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung nhằm tìm những tế bào bị biến đổi bất thường ở cổ tử cung, những tế bào bất thường này có thể phát triển thành ung thư. Cổ tử cung là phần nối liền với tử cung, kênh cổ tử cung thông với …