tán sỏi thận

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

TÁN SỎI THẬN QUA DA – PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI TIẾT NIỆU KÍCH THƯỚC LỚN

TÁN SỎI THẬN QUA DA – PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI TIẾT NIỆU KÍCH THƯỚC LỚN

   𝑆𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑜̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 2 - 3% 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛. Đ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑎́𝑛 𝑠𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑑𝑎 - 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 …