tăng tiết mồ hôi

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

ĐIỀU TRỊ DỨT ĐIỂM BỆNH TĂNG TIẾT MỒ HÔI Ở ĐÂU?

ĐIỀU TRỊ DỨT ĐIỂM BỆNH TĂNG TIẾT MỒ HÔI Ở ĐÂU?

Bạn đang lo lắng? Mất tự tin giao tiếp? Ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt khi mồ hôi tay, chân, nách quá nhiều! Hãy đăng ký ngay tại: Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy để được tư vấn và Phẫu Thuật nội soi cắt hạch Giao cảm! Được phẫu thuật trực tiếp bởi chuyên gia BSCKII. Nguyễn …

TRIỆU CHỨNG TĂNG TIẾT MỒ HÔI

TRIỆU CHỨNG TĂNG TIẾT MỒ HÔI

   𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 2 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑜̛́𝑚: Tiết mồ hôi ở đối xứng hai bên cơ thể; Mồ hôi tiết nhiều đến mức gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày; Tần suất …

TÁC HẠI CỦA TĂNG TIẾT MỒ HÔI

TÁC HẠI CỦA TĂNG TIẾT MỒ HÔI

   𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 đ𝑜̂̉ 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑎́𝑐ℎ, 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛. Đ𝑜̂𝑖 𝑙𝑢́𝑐, 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ …