tạo hình đốt sống

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

BÁC SĨ TẠI TTYT HUYỆN THANH THỦY THÀNH CÔNG PHẪU THUẬT THÂN ĐỐT SỐNG BẰNG BƠM CIMEN SINH HỌC

BÁC SĨ TẠI TTYT HUYỆN THANH THỦY THÀNH CÔNG PHẪU THUẬT THÂN ĐỐT SỐNG BẰNG BƠM CIMEN SINH HỌC

   𝑆𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐻𝑢̛̃𝑢 𝑁𝑔ℎ𝑖̣ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 Đ𝑢̛́𝑐. 𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠ĩ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 – 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐶𝐾, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 …