thay khớp háng

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

HÀNH TRÌNH GẦN 200KM ĐƯỜNG ĐÈO VỀ MƯỜNG BANG (SƠN LA) THĂM NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY TOÀN BỘ KHỚP HÁNG TẠI TTYT HUYỆN THANH THỦY

HÀNH TRÌNH GẦN 200KM ĐƯỜNG ĐÈO VỀ MƯỜNG BANG (SƠN LA) THĂM NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT THAY TOÀN BỘ KHỚP HÁNG TẠI TTYT HUYỆN THANH THỦY

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 𝑐𝑜̂ 𝑀𝑢̀𝑖 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑋𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜́ đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑥𝑎̃ 𝑀𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐵𝑎𝑛𝑔, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑃ℎ𝑢̀ 𝑌𝑒̂𝑛, 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑆𝑜̛𝑛 𝐿𝑎. 𝐶𝑜̂ 𝑋𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃𝐻𝐴̂̃𝑈 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝 ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑎̂𝑦 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔.  Tôi còn nhớ ngày …