thầy thuốc

Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 19/8, Ban vận động Hội thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027. PGS,TS Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Giám đốc Sở Y tế tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Hiện nay, đội ngũ thầy thuốc trẻ chiếm tỉ lệ lớn tại các bệnh viện, trung tâm y tế, nhà …