thiện nguyện

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

NỒI CHÁO TÌNH NGHĨA ẤM LÒNG NGƯỜI BỆNH

NỒI CHÁO TÌNH NGHĨA ẤM LÒNG NGƯỜI BỆNH

    𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦 (12/7/2023) 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 4 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑒̂́𝑛 5ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑜̛̀ 𝑚𝑜̛̀ 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝐵𝑎́𝑐 𝑎́𝑖 ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑠𝑖̃ 𝑂𝑀𝐼 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑥𝑢̛́ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑋𝑎́ đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑎́𝑜 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 …