TTYT Thanh Thủy

[Kỳ 2] Y tế cơ sở niềm tự hào của Phú Thọ: Phát triển ‘thần tốc’ ở TTYT Thanh Thủy

[Kỳ 2] Y tế cơ sở niềm tự hào của Phú Thọ: Phát triển ‘thần tốc’ ở TTYT Thanh Thủy

Trong 4 năm, với quyết tâm của lãnh đạo TTYT cùng đồng lòng của cán bộ y tế, TTYT Thanh Thủy, Phú Thọ đã phát triển “thần kỳ”, từ đơn vị y tế trung bình đã trở thành TTYT hạng I. Điều gì đã làm thay đổi chất – lượng của TTYT Thanh Thủy? Bệnh nhân Hán Trung Quang ở Tam Nông, Phú Thọ sau khi điều trị …