tuyến giáp

PHẪU THUẬT CẮT HOÀN TOÀN TUYẾN GIÁP CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

PHẪU THUẬT CẮT HOÀN TOÀN TUYẾN GIÁP CÙNG CHUYÊN GIA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

    𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 9/8/2023 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼𝐼.Đ𝑜̂̃ 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝐻𝑎̉𝑖 – 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣, 𝐾ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑇𝐻- 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐶𝐾 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 2 𝑐𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚. Cô Đ.T.M – 58 …