y tế công cộng

Thêm 21 tân thạc sĩ y tế công cộng quốc tế ‘made in’ Đại học Y Hà Nội

Thêm 21 tân thạc sĩ y tế công cộng quốc tế ‘made in’ Đại học Y Hà Nội

21 thạc sĩ y tế công cộng quốc tế đào tạo theo chương trình chính quy đạt chuẩn quốc tế của Trường Đại học Y Hà Nội đã được nhận bằng tốt nghiệp. Họ là các học viên của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới trải qua khoá học đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 Chiều 12/10, Viện Đào tạo …