Tăng cường phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid 19 tại trung tâm mua sắm, chợ, nhà hàng

16

Thực hiện Văn bản về việc tăng cường phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid 19 tại TTTM, chợ, siêu thị, nhà hàng của Sở Y tế  tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Thủy yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Triển khai hướng dẫn Ban quản lý chợ, trung tâm mua sắm, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng trên địa bàn thực hiện phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế.

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại trung tâm mua sắm, cửa hàng, chợ, nhà hàng trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền nội dung hướng dẫn kèm theo Quyết định 5619/QĐ-BYT tới các đối tượng áp dụng trên địa bàn.

BT

Theo: https://thanhthuy.phutho.gov.vn/tang-cuong-phong-chong-va-danh-gia-nguy-co-lay-nhiem-dich-covid-19-tai-trung-tam-mua-sam-cho-nha-hang.htm