Thanh Thủy tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong CCN Hoàng Xá

11

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện và các vùng lân cận diễn biến ngày càng phức tạp, để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào các doanh nghiệp trong CCN Hoàng Xá làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, UBND huyện Thanh Thủy yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thành Công – Chủ đầu tư CCN Hoàng Xá thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để người lao động hạn chế tối đa việc di chuyển đến những vùng đang có dịch, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

2. Yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong cụm:
– Tuân thủ việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 đến từng phân xưởng/khu vực sản xuất, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại cơ sở.
– Thực hiện việc test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR định kỳ cho người lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp xuất hiện ca bệnh, yêu cầu phải test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cán bộ, công nhân tiếp xúc gần, có nguy cơ lây nhiễm cao và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn về phòng, chống dịch của ngành y tế.

3. Tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp và cơ quan y tế trong việc khoanh vùng, truy vết để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng động và doanh nghiệp.

BT
Theo: https://thanhthuy.phutho.gov.vn/thanh-thuy-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-ccn-hoang-xa.htm