Thanh Thủy triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Công ty Sản phẩm thể thao BaiSheng

191

Ngày 24/11/2021, trên địa bàn huyện phát hiện một số trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân Công ty Sản phẩm thể thao BaiSheng (xã Đồng Trung), để đảm bảo công tác phòng chống, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương tích cực thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thanh Thủy tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Công ty Sản phẩm thể thao BaiSheng

Theo đó, các cơ quan chức năng thực hiện phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức truy vết các đối tượng F1, F2, F3 liên quan; kiểm soát, theo dõi, quản lý công tác phòng chống dịch tại Công ty BaiSheng; Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch (nếu có). Triển khai test nhanh toàn bộ lãnh đạo, cán bộ và công nhân công ty, lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với ca làm việc cùng các đối tượng nghi ngờ F0 và các F1 liên quan.

Cùng với đó, UBND xã Đồng Trung phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai truy vết các đối thượng F1,F2, F3 liên quan để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; thực hiện phong tỏa, tạm dừng hoạt động đối với tất cả quán bán hàng ở khu vực cổng ra vào Công ty Sản phẩm thể thao BaiSheng bắt đầu từ 14h00 ngày 24/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND các xã, thị trấn: Truyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở thông báo tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn về các đối tượng nghi ngờ F0, khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đặc biệt, Công ty Sản phẩm thể thao BaiSheng trước mắt tạm dựng làm việc ca chiều và đêm ngày 24/11/2021; Thực hiện phong tỏa, cách ly, bố trí phòng riêng ăn, nghỉ tại chỗ đối với ca làm việc cùng các đối tượng nghi ngờ F0. Yêu cầu tất cả công nhân liên hệ với Trạm Y tế nơi cư trú để được test nhanh và hướng dẫn, tư vấn các biện pháp phòng chống, không để dịch bênh lây lan trong cộng đồng; Thông báo với địa phương nơi cư trú của các ca nghi ngờ F0 để triển khai truy vết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch;  Khách đến liên hệ công tác với công ty phải  bố trí phòng làm việc riêng và chấp hành nghiêm các biện pháp 5K; Thực hiện phun khử khuẩn đối toàn bộ công ty, các dây truyền sản xuất và tất cả các xe ra vào công ty, yêu cầu lái xe không xuống xe để đảm bảo tuyệt đối công tác phòng chống dịch.

ĐT

Theo: https://thanhthuy.phutho.gov.vn/thanh-thuy-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-tai-cong-ty-baisheng.htm