THÔNG BÁO LỊCH KHÁM CHUYÊN GIA – CHỦ NHẬT, NGÀY 20/11/2022

🎉  Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đón Chuyên gia CƠ – XƯƠNG – KHỚP và NỘI TIÊU HÓA khám chữa bệnh tại Trung tâm.
👩‍⚕️𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
– Inbox ngay tại đây!
💢 Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?
👉 Bạn Inbox ngay tại Fanpage của Trung tâm : https://www.facebook.com/trungtamytethanhthuy
👉 Bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp tổng đài miễn cước :
𝟏𝟖𝟎𝟎 𝟗𝟔𝟗 𝟔𝟔𝟔
👉 Liên hệ trực tiếp tại Trung tâm tại Khu 5 TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy
1, CHUYÊN GIA CƠ – XƯƠNG – KHỚP
👉 𝑻𝒉𝑺.𝑩𝑺 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 – 𝑷𝒉𝒐́ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒄𝒐̛ 𝒙𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̛́𝒑 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑬 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒖̛̣𝒐̛𝒏𝒈
⏰ Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022
2, CHUYÊN GIA NỘI TIÊU HÓA
👉 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏 𝒔𝒚̃. 𝑩𝒂́𝒄 𝒔𝒚̃ 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒖́ – 𝑮𝒊𝒂̉𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 𝒚 – 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒉𝒐́𝒂 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑸𝒖𝒂̂𝒏 𝒀 103 sẽ trực tiếp khám, tư vấn các bệnh lý thuộc chuyên ngành NỘI TIÊU HÓA
⏰ Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022
===================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: