Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh Xã hội hóa năm 2020

697

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hoá năm 2020 với những nội dung sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Thí sinh phải có các điều kiện sau:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Hội đồng phát hành);
 4. d) Có lý lịch rõ ràng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu do Hội đồng phát hành);

đ) Có văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ (Anh văn) từ trình độ B trở lên.

* Đối với trình độ ngoại ngữ: Mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

– Trình độ B và trình độ A2 tương đương bậc 2;

– Trình độ C và trình độ B1 tương đương bậc 3;

* Đối với trình độ tin học: Theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử sụng công nghệ thông tin. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 1. e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. g) Không bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không trong thời gian chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

– Xét tuyển

 1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

*) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

*) Vòng 2

 1. a) Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 2. b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 3. c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.
 4. d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 5. Xác định người trúng tuyển
 6. a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2020 phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 2. c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. HỒ SƠ VÀ PHÍ XÉT TUYỂN

 1. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Bản sao hợp lệ giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Số điện thoại liên lạc (ghi rõ trong đơn và bì hồ sơ dự tuyển);

– 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

* Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng chỉ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển khi thí sinh có đầy đủ các tài liệu được hướng dẫn (Tất cả các tài liệu trên được đựng trong túi hồ sơ bằng bìa cứng khổ 24 x 35cm và ghi rõ số điện thoại liên hệ trên bì hồ sơ dự tuyển).

 1. Phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức. Mỗi thí sinh nộp 500.000 đồng phí xét tuyển.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển ngay khi nộp hồ sơ dự tuyển

* Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển hoặc bỏ không tham gia dự tuyển sẽ không được nhận lại hồ sơ và phí xét tuyển.

 1. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ dự tuyển theo mẫu được phát hành tại Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy từ ngày 12/8/2020;

Tiếp nhận hồ sơ tại phòng Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế Thanh Thủy trong các ngày làm việc từ ngày 12/8/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/9/2020 (buổi sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút)

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số: 03 chỉ tiêu;

Trong đó:

STT Chuyên ngành tuyển dụng Số lượng
1 Bác sỹ  đa khoa (hạng III) 02
2 Bác sĩ chuyên  khoa Răng hàm mặt 01
Tổng cộng 03

                                                                                         

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                           (Đã Ký)

                                                                                     Lê Đình Thanh Sơn