THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TRUYẾN THÔNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022;

Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh;

Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022;

Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước;

Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em;

Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương;

Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương;

Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em;

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em;

Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em;

Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại;

Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại;

Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng;

Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em;

Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!;

Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/10050/ctitle/21

Tags: