Triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

11

Thực hiện Thông báo kết luận số 443-TB/TU của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11/11/2021; để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt khi dịch bệnh trên địa bàn dần được kiểm soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện điều chỉnh áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, quán bar, karaoke, mát-xa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử.

Cho phép các cơ sở spa – làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, câu lạc bộ bi-a,… được hoạt động trở lại từ 06 giờ 00’ đến 22 giờ hàng ngày và phải tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Các nhà hàng, quán ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch cấp độ 3, cấp độ 4) và phải tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất, không tổ chức kinh doanh từ 22 giờ 00’ đến 05 giờ 00’ hàng ngày.

Thời gian áp dụng: Từ 0 giờ 00’ ngày 15/11/2021 đến khi có thông báo mới.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8522/ctitle/18