TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023

   Đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑎́𝑛 2023 , 𝑏𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑎̣𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝐾ℎ𝑜𝑎, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑇𝑟𝑎̣𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂, 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛.
👉 𝐊𝐲̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚́𝐧 𝐐𝐮́𝐲 𝐦𝐚̃𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟎𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 đ𝐚̉𝐦 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐥𝐞̂̃, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 đ𝐚̃ 𝐤𝐢̣𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐚̣𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐚̣𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚𝐨.
👉 Trung tâm phối hợp với các Xã, các Trạm Y tế tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm, các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.
👉 Đối với Trung tâm, phải phân công thường trực đầy đủ theo 04 cấp: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ. Danh sách cán bộ trực được niêm yết tại các khoa phòng. Không để tình trạng thiếu nhân lực khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp nghỉ Tết. Tổ chức tốt việc cấp cứu, không để tình trạng thiếu thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ lễ.
👉 Đồng thời, Trung tâm Y tế chủ động phương án sẵn sàng cấp cứu, cấp cứu ngoại viện kịp thời trong phòng chống cháy nổ, thảm họa, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông, tai nạn hàng loạt… Đặc biệt, Trung tâm chỉ đạo khoa Dược, Cấp cứu cần bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, nhân lực… sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có tình huống khẩn cấp, dịch bệnh xảy ra.
===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: