Trung Tâm Y tế huyện Thanh Thủy Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2021

17

   Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông báo giờ làm việc mùa đông của các cơ
quan Nhà nước trong tỉnh thực hiện từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 15/4/2022
như sau:
– Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.
– Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
   Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học quy định thời
gian làm việc, sản xuất, phục vụ cho thích hợp, đảm bảo thuận tiện nhưng phải
đúng quy định của Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan Nhà nước trong tỉnh thực hiện thời gian làm việc hàng
ngày đúng quy định trong Thông báo này./.

====================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
BỆNH VIỆN AN TOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.