TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY – TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ BẰNG MÃ QR – CODE

    𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑄𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 749 𝑏𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 03/6/2020 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑒̂ 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 “𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 2025, đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 2030”, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ đ𝑎̃ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 đ𝑎̂̉𝑦 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ (𝐶𝐶𝑇𝑇𝐻𝐶), 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̃ 𝑄𝑅-𝐶𝑂𝐷𝐸. 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑖́, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛.
👉 Trước đây, khi thanh toán viện phí người dân, doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian, công sức thực hiện thủ tục hành chính. Việc này dẫn đến lãng phí không nhỏ về chi phí, thời gian, nguồn lực thực hiện, mà lại không chuẩn hóa, thống nhất được thông tin, dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối, tích hợp.
👉 Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ đã ký kết hợp tác với ngân hàng LPBank Phú Thọ, điều đó đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho khách hàng là người bệnh, người nhà người bệnh trong quá trình thanh toán chi phí thăm khám, điều trị tại Trung tâm.
👉 Ngoài ra, ngân hàng LPBank Phú Thọ còn lắp đặt cây ATM ngay tại Trung tâm để thuận tiện cho người dân, cán bộ công nhân viên.
===> Đây được coi là khâu rất quan trọng trong cải cách hành chính, là xu thế tất yếu nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch. Hơn nữa, nó còn đóng vai trò quan trọng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, đối với mô hình chuyển đổi số./.
===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: