TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TỔ CHỨC TẬP HUẤN TIÊM VẮC XIN COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI

Sáng ngày 5/4/2022, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy tổ chức tập huấn tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Phát biểu tại lớp tập huấn ThS.BS Nguyễn Long An – Phó Giám đốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ và giúp trẻ được đi học, vui chơi, cha mẹ yên tâm làm việc trong điều kiện nước ta mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Việc tiêm chủng cho nhóm trẻ 5 đến dưới 12 tuổi là việc quan trọng, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện thận trọng, từng bước, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo chương trình tiêm của các nước, các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CDC Hoa Kỳ… để bảo đảm khi tiêm chủng phải an toàn.

Theo đó, Bộ Y tế đã phê duyệt 02 loại vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi gồm vắc xin Comirnaty (Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine) và vắc xin Spikevax (Moderna Covid-19 vaccine).

Vắc xin Comirnaty (Pfizer BioNTech Covid-19 Vaccine) sử dụng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Vắc xin Spikevax (Moderna Covid-19 vaccine) sử dụng cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Qua đợt tập huấn 100% cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại Trung tâm Y tế và cán bộ các Trạm Y tế xã, thị trấn được phổ biến và nắm chắc các nội dung sau:

  1. Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.
  2. Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

Tags: