Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 2/1/2022: Phú Thọ ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 5 trường hợp trong cộng đồng

13

PhuthoPortal – Trong đó có 1 trường hợp từ F1 đã được quản lý; 5 trường hợp mắc mới cộng đồng tại thành phố Việt Trì 3 ca (Gia Cẩm 1 ca, Vân Phú 1 ca, Tân Dân 1 ca), Xuân Lộc – Thanh Thủy 1 ca, Vân Du – Đoan Hùng 1 ca. Không có xã mới ghi nhận ca bệnh đầu tiên.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế): Toàn tỉnh ở cấp độ 1.

Cấp huyện: 13 huyện, thị, thành ở cấp độ 1.

Cấp xã: Không có xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4; có 2 xã ở cấp độ 3 (Chí Tiên – Thanh Ba; Xuân Lộc – Thanh Thủy); 10 xã ở cấp độ 2 và 213 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Trong ngày, số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện là 52 ca. Số bệnh nhân đang được điều trị là 650. Trong đó có 205 (31,5%) trẻ em dưới 16 tuổi; 6 (0,9%) phụ nữ có thai; 85 (13,1%) người trên 50 tuổi; 31 (4,8%) người trên 65 tuổi; 38 (5,8%) người có bệnh nền.

Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh thực hiện và trả kết quả cho 784 mẫu; phát hiện 65 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong ngày tỉnh Phú Thọ không tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19. Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã có 982.243 (97,2%) người ≥ 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19; 124.314 (97,5%) trẻ từ 12 – 17 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19, trong đó có 72.944 (57,2%) trẻ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Phụ lục đánh giá mức độ nguy cơ theo Nghị quyết 128/NQ-CP

Nguyễn Liên (tổng hợp)

Theo: https://phutho.gov.vn/vi/tu-6-gio-den-18-gio-ngay-212022-phu-tho-ghi-nhan-6-ca-mac-covid-19-moi-trong-do-5-truong-hop-trong