Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 20/12/2021: Phú Thọ ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca cộng đồng

30

PhuthoPortal – Trong các ca mắc COVID-19 mới có 9 trường hợp từ F1 đã được cách ly, quản lý; 5 trường hợp mắc mới cộng đồng tại thị trấn Thanh Sơn – huyện Thanh Sơn (2), Thanh Miếu – thành phố Việt Trì (1), Bến Gót – thành phố Việt Trì (1), Mỹ Lương – huyện Yên Lập (1). Không có xã mới phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế): Toàn tỉnh ở cấp độ 1 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 4,52 ca/100.000 dân/tuần; 97,2% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: 4/13 huyện ở cấp độ 2 (Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập); 9 huyện, thị, thành ở cấp độ 1.

Cấp xã: Không có xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4; có 4 xã ở cấp độ 3 (Lương Sơn – Yên Lập; Thạch Đồng – Thanh Thủy; Vụ Quang – Đoan Hùng; Địch Quả – Thanh Sơn); 18 xã ở cấp độ 2 và 203 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Trong ngày, số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện là 22 ca; lũy tích tính từ ngày 14/10/2021 đến nay có 2.096 ca.

Số bệnh nhân đang được điều trị là 334 trường hợp. Trong đó, có 68 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 20,4%); 3 phụ nữ có thai (chiếm 0,9%); 70 người trên 50 tuổi (chiếm 20,9%); 24 người trên 65 tuổi (chiếm 7,2%), 28 người có bệnh nền (chiếm 8,4%).

Trong ngày, đã truy vết được 243 F1, 723 F2, 482 F3; 28 người trở về từ vùng dịch. Toàn tỉnh hiện đang quản lý, theo dõi 6.771 F1 (trong đó: 24 trường hợp cách ly tập trung và 6.747 trường hợp cách ly tại nhà); 12.769 F2; 8.710 F3 và 230 người trở về từ các vùng có dịch đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã thực hiện 325.189 mẫu xét nghiệm.

Trong ngày, toàn tỉnh tổ chức tiêm 19.123 liều vắc xin COVID-19. Không ghi nhận trường hợp phản ứng thông thường hay phản ứng nặng sau tiêm chủng. Lũy tích toàn tỉnh có 982.371 (97,2%) người ≥ 18 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, trong đó có 952.834 (94,3%) người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Toàn tỉnh có 124.184 (92,3%) trẻ từ 12 – 17 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19, trong đó có 4.766 (3,5%) trẻ được tiêm đủ hai mũi vắc xin COVID-19.

Lệ Thủy (tổng hợp)

Theo: https://phutho.gov.vn/vi/tu-6-gio-den-18-gio-ngay-20122021-phu-tho-ghi-nhan-14-ca-mac-covid-19-moi-trong-do-co-5-ca-cong