Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 21/10/2021: Phú Thọ ghi nhận 17 ca dương tính đã được cách ly, khoanh vùng

25

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 21/10/2021, Phú Thọ ghi nhận 17 ca dương tính mới tại thành phố Việt Trì (12 ca); thị xã Phú Thọ (1 ca) và Phù Ninh (4 ca). Tất cả các ca này đều đã được cách ly, khoanh vùng quản lý.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân trên địa bàn huyện Phù Ninh

Kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 212 ca mắc COVID-19. Trong đó, Việt Trì 153 ca (tại 13 xã, phường); thị xã Phú Thọ 3 ca; huyện Lâm Thao 33 ca (tại 8 xã, thị trấn); Phù Ninh 22 ca (tại 5 xã, thị trấn); Tam Nông 1 ca.

Toàn tỉnh hiện có 1.541 F1; 6.627 F2 và 5.061 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế): Toàn tỉnh ở cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 5,57 ca/100.000 dân/tuần; 43,56% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: Thành phố Việt Trì ở cấp độ 2 (89,5% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19); thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở cấp độ 2; các huyện còn lại ở cấp độ 1.

Cấp xã: Toàn tỉnh có 1 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Thành phố Việt Trì); 2 xã ở cấp độ 3 (Thị trấn Hùng Sơn – Lâm Thao và xã Phù Ninh – Phù Ninh); 21 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Trong ngày, toàn tỉnh tổ chức tiêm 29.978 mũi vắc xin; 18.890 mũi thứ nhất, 11.088 mũi thứ hai.

Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã tiêm 590.704 mũi vắc xin phòng COVID-19; trong đó: có 510.709 đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19; có 79.995 người được tiêm đủ hai mũi vắc xin. Tỷ lệ 48,4% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19; 7,6% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

BBT

Theo: https://phutho.gov.vn/vi/tu-6-gio-den-18-gio-ngay-21102021-phu-tho-ghi-nhan-17-ca-duong-tinh-da-duoc-cach-ly-khoanh-vung