Giới thiệu Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm

Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

Trạm Y tế xã Hoàng Xá

Trạm Y tế xã Hoàng Xá

Giới thiệu TTYT huyện Thanh Thủy - Trạm Y tế xã Hoàng Xá: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế xã Đồng Trung

Trạm Y tế xã Đồng Trung

Giới thiệu TTYT huyện Thanh Thủy - Trạm Y tế xã Đồng Trung: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế xã Thạch Đồng

Trạm Y tế xã Thạch Đồng

Giới thiệu Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy - Trạm Y tế xã Thạch Đồng : TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, …

Trạm Y tế xã Đoan Hạ

Trạm Y tế xã Đoan Hạ

TTYT huyện Thanh Thủy - Trạm Y tế xã Đoan Hạ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế xã Bảo Yên

Trạm Y tế xã Bảo Yên

Giới thiệu Trạm Y tế xã Bảo Yên: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế xã Tu Vũ

Trạm Y tế xã Tu Vũ

Giới thiệu tổng quan Trạm Y tế xã Tu Vũ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế xã Sơn Thủy

Trạm Y tế xã Sơn Thủy

Giới thiệu TTYT huyện Thanh Thủy - Trạm Y tế xã Sơn Thủy: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế thị trấn Thanh Thủy

Trạm Y tế thị trấn Thanh Thủy

TTYT huyện Thanh Thủy - Trạm Y tế thị trấn Thanh Thủy: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế xã Tân Phương

Trạm Y tế xã Tân Phương

TTYT huyện Thanh Thủy - Trạm y tế xã Tân Phương : TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …

Trạm Y tế xã Đào Xá

Trạm Y tế xã Đào Xá

TTYT huyện Thanh Thủy - Trạm Y tế xã Đào Xá  : TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY  Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)  Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT  Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú …