Chuyên gia

Khám chuyên gia tuyến Tỉnh, Trung ương ngay tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy. Phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời, giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức cho người bệnh!