Tin tức

Tin tức Y tế, đời sống, xã hội cập nhật mới nhất tại Website Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

ĐOÀN THANH NIÊN TTYT HUYỆN THANH THỦY CHUNG TAY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, TẠO CẢNH QUAN “XANH-SẠCH-ĐẸP”

ĐOÀN THANH NIÊN TTYT HUYỆN THANH THỦY CHUNG TAY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, TẠO CẢNH QUAN “XANH-SẠCH-ĐẸP”

  Hôm qua ngày 30/11/2023, Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy - Phú Thọ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚. Trong buổi tổng vệ sinh các đoàn viên, thanh niên cùng nhau tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn, phát quang cành cây và …

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑁ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑒̣̂ ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 29/11/2023 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝐻𝑜̣𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy - Phú Thọ đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 5 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 …

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TỔ CHỨC GẶP MẶT CHÚC MỪNG TÂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP ĐẠT LOẠI GIỎI KHÓA HỌC 2021 -2023

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY TỔ CHỨC GẶP MẶT CHÚC MỪNG TÂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP ĐẠT LOẠI GIỎI KHÓA HỌC 2021 -2023

    𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27/11/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑒̂̃ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑛 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼 𝑇ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑖𝑒̂𝑛, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎̂̉𝑛 đ𝑜𝑎́𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑎̣𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑜̉𝑖 𝑘ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 2021 – 2023 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑌 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖. Sau 2 …

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BẦU BỔ SUNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY NHIỆM KỲ 2023 – 2028

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BẦU BỔ SUNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY NHIỆM KỲ 2023 – 2028

    𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27/11/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑡𝑖̣𝑐ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘𝑦̀ 2023 -2028. Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy …

THỜI TIẾT CHUYỂN MÙA, BỆNH NHI VÀ NGƯỜI GIÀ NHẬP VIỆN TĂNG CAO

THỜI TIẾT CHUYỂN MÙA, BỆNH NHI VÀ NGƯỜI GIÀ NHẬP VIỆN TĂNG CAO

   𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑜́𝑛𝑔 đ𝑒̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣. Các trẻ nhập viện thường là các bệnh lý truyền nhiễm như tay chân miệng, thủy đậu; viêm da, chốc lở, ban dị ứng, sốt phát ban, …

TTYT HUYỆN THANH THỦY PHỐI HỢP CÙNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2024 – ĐỢT 1

TTYT HUYỆN THANH THỦY PHỐI HỢP CÙNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2024 – ĐỢT 1

   Trong 03 ngày 21, 22, 23/11/2023 vừa qua Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy - Phú Thọ đã phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Thủy thực hiện khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, Công an nhân dân năm 2023. Với mục đích tuyển chọn công dân có sức khỏe tốt, đảm bảo công tác trong lực lượng …

KHÁM CHUYÊN GIA NHI: THỨ 3, NGÀY 28/11/2023

KHÁM CHUYÊN GIA NHI: THỨ 3, NGÀY 28/11/2023

PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ - THẦY THUỐC ƯU TÚ: NGUYỄN TIẾN DŨNG Nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Phó chủ tịch Hội hô hấp Nhi Việt Nam. Ủy viên Hội đồng tư vấn Hội Bệnh phổi Nhi thế giới. Bác sĩ chuyên khoa đầu ngành bệnh hô hấp Nhi. Đã tham gia các khóa đào tạo của WHO và các tổ …

CẢNH BÁO BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM KHI THỜI TIẾT CHUYỂN LẠNH

CẢNH BÁO BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM KHI THỜI TIẾT CHUYỂN LẠNH

    𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑒 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑜̂́𝑖, 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̉. 𝐕𝐢𝐞̂𝐦 𝐡𝐨̣𝐧𝐠 𝐝𝐨 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 …

BỆNH HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG GẶP – VAI TRÒ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC

BỆNH HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG GẶP – VAI TRÒ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC

    𝑆𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑛𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦. 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 - Đó là các bệnh mà học sinh mắc phải trong quãng thời gian đi học, có liên quan đến điều kiện vệ sinh (nhà vệ sinh, lớp …