Giới thiệu

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thanh Thủy được thành lập theo Quyết định số: 2068/QĐ-UBND ngày 01/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập TTYT Thanh Thủy và Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy. TTYT huyện Thanh Thủy hoạt động theo mô hình Trung tâm Y tế hai chức năng: Cung cấp các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về Y tế dự phòng; Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng và các hoạt động nâng cao sức khỏe cho nhân dân theo quy định của Pháp luật.