Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 02/11/2021)

25

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 01/11/2021 đến 06h00 ngày 02/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể: tại Việt Trì 02 ca (Minh Nông 01 ca; Nông Trang 01 ca); tại Tam Nông 02 ca (Tề Lễ 01 ca; Bắc Sơn 01 ca).

Trong các trường hợp mắc mới, có 01 trường hợp trở về từ tỉnh Bình Dương đang cách ly tại nhà, nơi cư trú được chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ; 03 trường hợp mắc mới trong cộng đồng (01 trường hợp tại Tề Lễ – Tam Nông liên quan đến ổ dịch tại Thanh Sơn; 02 trường hợp tại Việt Trì).

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 735 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (414 ca tại 21 xã, phường); huyện Lâm Thao (141 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (97 ca tại 10 xã, thị trấn); huyện Thanh Sơn (46 ca tại 04 xã, thị trấn); thị xã Phú Thọ (18 ca tại 03 xã); huyện Tam Nông (11 ca tại 05 xã); huyện Thanh Thủy (04 ca tại 03 xã, thị trấn); huyện Cẩm Khê (02 ca tại 02 xã); huyện Hạ Hòa (01 ca tại 01 xã) và huyện Tân Sơn (01 ca tại 01 xã). Có 01 xã, thị trấn mới ghi nhận ca mắc COVID-19 (xã Tề Lễ – Tam Nông).

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 7,59 ca/100.000 dân/tuần; 68,83% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: 10/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn và Thanh Sơn; 03/13 huyện còn lại ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 03 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Việt Trì; TT Thanh Sơn, Thục Luyện – Thanh Sơn); 04 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; Sơn Hùng – Thanh Sơn); 39 xã ở cấp độ 2 và 179 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1./.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8416/ctitle/18