Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 10/11/2021)

14

Theo báo cáo của Sở Y tế, Từ 18h00 ngày 09/11/2021 đến 06h00 ngày 10/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể: tại Thanh Sơn 05 ca (TT Thanh Sơn 05 ca); tại Phù Ninh 04 ca (Phù Ninh 02 ca; Trị Quận 01 ca; Trung Giáp 01 ca); tại Tam Nông 04 ca (Dân Quyền 04 ca); tại Tân Sơn 03 ca (Văn Luông 01 ca; Thu Cúc 02 ca).

Trong các trường hợp mắc mới, 16/16 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Lũy tích từ ngày 14/10/2021 đến nay:

Lũy tích từ ngày 14/10/2021, toàn tỉnh ghi nhận 1.166 ca mắc COVID-19, tại: Tp. Việt Trì (526 ca tại 21 xã, phường); huyện Thanh Sơn (193 ca tại 08 xã, thị trấn); huyện Lâm Thao (158 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (153 ca tại 15 xã, thị trấn); huyện Tân Sơn (44 ca tại 07 xã); huyện Tam Nông (41 ca tại 08 xã); thị xã Phú Thọ (23 ca tại 05 xã, phường); huyện Thanh Thủy (10 ca tại 05 xã, thị trấn); huyện Yên Lập (05 ca tại 03 xã); huyện Cẩm Khê (05 ca tại 05 xã); huyện Đoan Hùng (05 ca tại 01 xã);  huyện Hạ Hòa (02 ca tại 01 xã); và huyện Thanh Ba (01 ca tại 01 xã).

Lũy tích có 65 vùng phong tỏa, 4.531 HGĐ và 15.023 nhân khẩu trong các vùng phong tỏa. Đến thời điểm báo cáo còn 45 vùng phong tỏa, 2.585 HGĐ và 8.168 nhân khẩu bị phong tỏa.

Lũy tích có 29 CSSXKD tại 02 KCN, 01 CCN có F0, với tổng số 187 F0./.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8470/ctitle/18