Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 29/10/2021)

36

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 28/10/2021 đến 06h00 ngày 29/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể:

 

Tại Tp. Việt Trì 15 ca (Chu Hóa 02 ca; Tiên Cát 02 ca; Vân Phú 05 ca; Thọ Sơn 06 ca);

Tại Lâm Thao 01 ca (TT Hùng Sơn 01 ca);

Tại  Phù Ninh 05 ca (Phù Ninh 01 ca; Trị Quận 02 ca; Hạ Giáp 01 ca; An Đạo 01 ca);

Trong đó, có 17 trường hợp là các trường hợp F1 đã được cách ly, theo dõi hoặc trong khu vực phong tỏa, cách ly đã được quản lý; 04 trường hợp mới phát hiện tại cộng đồng (02trường hợp sàng lọc ho sốt tại Tiên Cát – Việt Trì; 02 trường hợp tại Vân Phú – Việt Trì).

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 566 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (347 ca tại 21 xã, phường); thị xã Phú Thọ (14 ca tại 02 xã); huyện Lâm Thao (116 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (78 ca tại 09 xã, thị trấn);huyện Tam Nông (07 ca tại 03 xã); huyện Cẩm Khê (01 ca tại 01 xã); huyện Hạ Hòa (01 ca tại 01 xã) và huyện Thanh Thủy (02 ca tại 02 xã).

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8384/ctitle/18