Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 31/10/2021)

28

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 30/10/2021 đến 06h00 ngày 31/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới.

Cụ thể: tại Việt Trì 04 ca (Vân Phú 02 ca; Vân Cơ 01 ca; Trưng Vương 01 ca); tại Lâm Thao 01 ca (TT Hùng Sơn 01 ca); tại Phù Ninh 04 ca (Bình Phú 01 ca; Phù Ninh 01 ca; TT Phong Châu 01 ca); tại thị xã Phú Thọ 01 ca (Hà Thạch 01 ca); tại Thanh Sơn 01 ca (TT Thanh Sơn 01 ca). Trong đó, có 07 trường hợp là các F1 đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; có 04 ca cộng đồng ghi nhận (03 trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại Hà Thạch – Tx Phú Thọ, TT Hùng Sơn – Lâm Thao, TT Thanh Sơn – Thanh Sơn; 01 trường hợp phát hiện qua sàng lọc chủ động tai doanh nghiệp).

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 636 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (396 ca tại 21 xã, phường); thị xã Phú Thọ (15 ca tại 03 xã); huyện Lâm Thao (127 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (83 ca tại 09 xã, thị trấn); huyện Tam Nông (08 ca tại 03 xã); huyện Thanh Thủy (03 ca tại 02 xã); huyện Cẩm Khê (02 ca tại 02 xã); huyện Hạ Hòa (01 ca tại 01 xã) và Thanh Sơn (01 ca tại 01 thị trấn). Có 02 xã, thị trấn mới ghi nhận ca mắc COVID-19 (Hà Thạch – Tx Phú Thọ; TT Thanh Sơn – Thanh Sơn).

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 8,44 ca/100.000 dân/tuần; 68,26% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: 09/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa và Thanh Sơn; 04/13 huyện còn lại ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 06 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao); 35 xã ở cấp độ 2 và 183 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1./.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8407/ctitle/18