Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày27/10/2021)

40

  Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 26/10/2021 đến 06h00 ngày 27/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 07 ca dương tính mới. 
Cụ thể: tại Lâm Thao 07 ca (Thạch Sơn 02 ca; Sơn Vi 04 ca; TT Hùng Sơn 01 ca).Tất cả các ca mắc COVID-19 mới đều là các trường hợp F1 đã được cách ly, theo dõi hoặc trong khu vực phong tỏa, cách ly đã được quản lý.
Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay,ghi nhận453 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (281 ca tại 19 xã, phường); thị xã Phú Thọ (11 ca tại 02 xã); huyện Lâm Thao (95 ca tại 10 xã, thị trấn); Phù Ninh (60 ca tại 08 xã, thị trấn); Tam Nông (05 ca tại 02 xã) và Cẩm Khê (01 ca tại 01 xã).
Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)
– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,46 ca/100.000 dân/tuần; 62,35% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).
– Cấp huyện: Tp. Việt Trì,thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.
– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 05 xã ở cấp độ 3 (phường Thọ Sơn, Vân Cơ – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao); 26 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8366/ctitle/18