báo chí

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

Chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt nam (21/6/1925 – 21/6/2023)

Chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt nam (21/6/1925 – 21/6/2023)

   "𝑁𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑏𝑎́𝑜 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑖́𝑡 𝑛ℎ𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑏𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜." ================================= TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY Hotline: 1800.969.666 …