khám thai

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám thai cho người bệnh!

MẸ BẦU CẦN LƯU Ý GÌ KHI ĐI KHÁM THAI?

MẸ BẦU CẦN LƯU Ý GÌ KHI ĐI KHÁM THAI?

   𝐾ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑛𝑎̆́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ đ𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑒̣𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑎𝑢, 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ đ𝑒̂̉ đ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑚 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑒̣𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃. Khi đi …