thư mời báo giá

THƯ MỜI BÁO GIÁ – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG KHÁM MẮT NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG KHÁM MẮT NĂM 2023

   Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phòng khám mắt năm 2023  với nội dung cụ thể như sau: Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá Đơn vị yêu cầu báo giá: …