vitamin

CÁC MẸ NHỚ LỊCH UỐNG VITAMIN A CHO BÉ VÀO NGÀY 01/6 VÀ 02/6 NHÉ!!!

CÁC MẸ NHỚ LỊCH UỐNG VITAMIN A CHO BÉ VÀO NGÀY 01/6 VÀ 02/6 NHÉ!!!

   𝑵𝒈𝒂̀𝒚 1/6 - 2/6 𝒍𝒂̀ đ𝒐̛̣𝒕 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝑨 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2023 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒕𝒖̛̀ 6 - 36 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊, 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒖̉ 6 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝑨. Đây là Vitamin A liều cao miễn phí, uống bổ sung tại các trung tâm y tế phường, xã trên toàn quốc. Trung Tâm Y …