Tạm dừng hoạt động 10 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra, vào tỉnh

37

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2684/QĐ-UBND về việc tạm dừng hoạt động 10 Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các cửa ngõ giao thông ra, vào tỉnh (đã được thành lập tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Các chốt dừng hoạt động gồm: Chốt số 1 tại nút giao IC07, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tp. Việt Trì; chốt số 2 tại: Cầu Việt Trì, Tp. Việt Trì; chốt số 3 tại: Sau cầu Hạc Trì, Tp. Việt Trì; chốt số 4 tại: Sau cầu Văn Lang, Tp. Việt Trì; chốt số 5 tại: Nút giao IC08, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, huyện Phù Ninh; chốt số 6 tại: Nút giao IC09, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tx. Phú Thọ; chốt số 7 tại: Nút giao IC10, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, huyện Cẩm Khê; chốt số 8 tại: Sau cầu Trung Hà, huyện Tam Nông; chốt số 9 tại: Sau cầu Đồng Quang, huyện Thanh Thủy; chốt số 10 tại: Nút giao IC11, cao tốc Nội Bài – Lào Cai, huyện Hạ Hòa.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 06 giờ 00 phút ngày 20/10/2021 đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thành, thị (nơi có địa điểm đặt chốt) chỉ đạo các lực lượng tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh. Tổ chức bàn giao và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất theo đúng quy định để có thể kích hoạt lại ngay căn cứ tình hình diễn biến dịch. Giao Công an tỉnh tiếp nhận, quản lý hệ thống camera giám sát tại các chốt để lắp đặt, sử dụng khi cần thiết. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết, phối hợp thực hiện.

Văn Lang

Theo: http://baophutho.vn/xa-hoi/202110/tam-dung-hoat-dong-10-chot-kiem-soat-phong-dich-covid-19-tai-cac-cua-ngo-giao-thong-ra-vao-tinh-180359