Từ 0 giờ ngày 15/11/2021: Cho phép một số dịch vụ kinh doanh được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch

9

PhuthoPortal – Ngày 13/11/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5288/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phòng chống dịch theo Thông báo kết luận số 443-TB/TU của Tỉnh ủy.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Thông báo kết luận số 443-TB/TU của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 11/11/2021; để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt khi dịch bệnh trên địa bàn dần được kiểm soát, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện điều chỉnh áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, quán bar, karaoke, mát-xa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử.

Từ 0 giờ ngày 15/11/2021: Cho phép các cơ sở spa – làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, câu lạc bộ bi-a,… được hoạt động trở lại từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày và phải tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Các nhà hàng, quán ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ trở lại (trừ khu vực dịch cấp độ 3, cấp độ 4) và phải tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất, không tổ chức kinh doanh từ 22 giờ đến 5 giờ hằng ngày.

BBT

Theo: https://phutho.gov.vn/vi/tu-0-gio-ngay-15112021-cho-phep-mot-so-dich-vu-kinh-doanh-duoc-phep-hoat-dong-tro-lai-nhung-phai