BSCKII. NGUYỄN QUANG HÒA ĐỒNG HÀNH CÙNG Y BÁC SỸ KHOA NGOAI TỔNG HỢP -LCK, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   Từ tháng 3 năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã vinh dự đón BSCKII. Nguyễn Quang Hòa về công tác tại Trung tâm.
👨‍⚕️𝑉𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 30 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐, 𝐵𝑆𝐶𝐾𝐼𝐼. 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑜̀𝑎 – 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚, 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎, 𝑁ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 , đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑠𝑜𝑖.
♻ Hiện tại BSCKII. Nguyễn Quang Hòa đang trực tiếp thăm khám, tư vấn và thực hiện phẫu thuật các bệnh lý thuộc chuyên ngành Ngoại khoa, Nhi khoa tại Trung tâm. Bên cạnh đó Chuyên gia luôn đồng hành hướng dẫn, hỗ trợ, về chuyên môn, đào tạo về nhân lực cho các y bác sỹ tại khoa Ngoại tổng hợp – CK, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.
♻Được sự hỗ trợ trực tiếp của chuyên gia các y bác sỹ tại khoa Ngoại tổng hợp – CK nói riêng và Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy nói chung sẽ không ngừng cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn hướng tới chăm sóc, phục vụ người bệnh tốt nhất khi đến thăm khám, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy.
===> 𝑩𝑺𝑪𝑲𝑰𝑰. 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑯𝒐̀𝒂 𝒄𝒐́ 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑻𝒉𝒖̛́ 2, 𝑻𝒉𝒖̛́ 4, 𝑻𝒉𝒖̛́ 6 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏. 𝑸𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 1800969666 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒂̣𝒊 𝒃𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒂̀𝒚 đ𝒆̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: