CHÚC MỪNG 33 NĂM NGÀY ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM (26/10/1990-26/10/2023)

     🎉 🎉 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 33 𝒏𝒂̆𝒎 (26/10/1990 -26/10/2023) 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎, 𝒙𝒊𝒏 𝒕𝒐̂𝒏 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒊̃ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒍𝒐 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐𝒆̉ 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒖 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 “𝑻𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒗𝒊̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉”. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 “𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒔𝒊̃ 𝒂́𝒐 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈” 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐𝒆̉ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ 𝒌𝒉𝒊 𝒏𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒂̂̀𝒏 .💕
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: