CHÚC MỪNG NGÀY ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ 12/5/202

===> 𝑯𝒐̀𝒂 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒌𝒉𝒂̆́𝒑 𝒏𝒐̛𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 12/5; 𝒕𝒐̂𝒏 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈, 𝒌𝒚̃ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆, 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒂́𝒊 𝒈𝒖̛̉𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕!
🌺 Trung tâm luôn ghi nhận và biểu dương tấm lòng nhân hậu, sự yêu nghề, ý thức thường xuyên học tập, trau dồi năng lực, sự tận tụy trong công việc của các bạn, góp phần vào thành công chung của Viện.
🌺 Năm 2023, Hội đồng Điều dưỡng Thế giới đã đưa ra Thông điệp hành động nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng là: “Điều dưỡng chúng ta – Tương lai của chúng ta”. Thông điệp này thể hiện mong muốn đối với công tác điều dưỡng trong tương lai nhằm giải quyết những thách thức về sức khỏe toàn cầu và cải thiện sức khỏe cho tất cả mọi người dân trên thế giới.
===> 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑥𝑖𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛, 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 – 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀, 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑜̣𝑛. 𝐻𝑎̃𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢, ℎ𝑎̃𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐, ℎ𝑎̃𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑚𝑖̉𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: