CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy – Phú Thọ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎!
💐🎁 Chúc mừng sinh nhật anh Bùi Xuân Thái có địa chỉ tại Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ.
🌷🎂 Chúc mừng sinh nhật bác Nguyễn Văn Tường có địa chỉ tại Khánh Thượng – Ba Vì – Hà Nội.
🎂🌹 Chúc mừng sinh nhật cô Đặng Thị Toàn có địa chỉ tại Thạch Khoán – Thanh Sơn – Phú Thọ.
🌻🎉 Chúc mừng sinh nhật chú Đinh Xuân Cương có địa chỉ tại Tu Vũ – Thanh Thủy – Phú Thọ.
🎂💐 Chúc mừng sinh nhật anh Trần Văn Toản có địa chỉ tại Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ.
🎂💐 Chúc mừng sinh nhật cô Dương Thị Minh có địa chỉ tại Xuân Lộc – Thanh Thủy – Phú Thọ.
🍀🍀🍀 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒂̂́𝒎 𝒂́𝒑 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̣𝒊 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒔𝒆̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒚́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎!
🎉🎉🎉𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐓𝐨 𝐘𝐨𝐮!
HÌNH ẢNH:
===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: