CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑁ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑒̣̂ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑎𝑦, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27/12/2023, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ “𝐻𝑜̣𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ”, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ “ 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚”.
💐🌸💐 Trung tâm xin được chúc mừng sinh nhật 3 người bệnh có ngày sinh trong tuần vừa qua:
🎂🎉 Chúc mừng sinh nhật bé 𝐋𝐞̂ 𝐊𝐡𝐚̉𝐢 𝐍𝐡𝐮̛ – 3 tuổi, có địa chỉ tại Thắng sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ.
🎂🎉 Chúc mừng sinh nhật cháu 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐕𝐚̂𝐧 – 15 tuổi, có địa chỉ tại xã Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ.
🎂🎉 Chúc mừng sinh nhật anh𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐇𝐚̂𝐧 – 23 tuổi, có địa chỉ tại Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ.
🍀 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒒𝒖𝒚́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄, 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂𝒖 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖!
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: