CHƯƠNG TRÌNH CẮT TÓC MIỄN PHÍ – MANG NIỀM VUI ĐẾN VỚI NGƯỜI BỆNH

   𝐿𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦. 𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 qua, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 21/12/2023 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎𝑙𝑜𝑛: 𝐺𝑖𝑎 𝐾ℎ𝑎́𝑛ℎ, 𝑇𝑟𝑖́ 𝑇𝑜𝑎̉𝑛, 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔, 𝑆𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑜́𝑐 𝑁𝑔𝑎̀… 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑡𝑜́𝑐 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦.
💫 Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình với hơn 30 người bệnh, người nhà người bệnh tại các khoa được cắt tóc, cạo râu miễn phí.
❤️ Đây là một hoạt động thiết thực, nhằm chia sẻ khó khăn và lan tỏa yêu thương tới những người bệnh đang điều trị tại Trung tâm. Qua đó cũng giúp phần xây dựng văn hóa cộng đồng, nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của toàn thể cán bộ, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và mang lại niềm vui, khích lệ, động viên tinh thần người bệnh, giúp người bệnh cảm nhận được tình yêu thương từ mọi người trong xã hội để phần nào quên đi nỗi đau bệnh tật.
💝 𝑿𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝑺𝒂𝒍𝒐𝒏 đ𝒂̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉💐
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: