HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2023

☘️☘️“𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐡𝐨̛𝐧”☘️☘️
==> 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 30/8, 𝐵𝑜̣̂ 𝑇𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑉𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑜̂́ 7294/𝐵𝑇𝑁𝑀𝑇-𝑇𝑇𝑇𝑇 đ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑜̣̂, 𝑏𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ, 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̣ – 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖, 𝑈̉𝑦 𝑏𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖̉𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 2023 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀: “𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜̛𝑛”.
☘️ Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch…
☘️ Đối với các tỉnh, thành phố có biển và các cơ quan đơn vị tại các địa phương ven biển tăng cường hơn nữa các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ. Trong đó, tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển. Căn cứ điều kiện thực tế, mỗi cơ quan, địa phương tổ chức chiến dịch cao điểm, sự kiện, phong trào, chương trình hành động để hưởng ứng và tạo giá trị lan tỏa cao.
☘️ Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn quốc.
☘️ Các đơn vị, cơ quan, địa phương đẩy mạnh lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.
☘️ Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường…; thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.
☘️ Các đơn vị, địa phương phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.
==> 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒉𝒐̛𝒏 (𝒈𝒐̣𝒊 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉) 𝒅𝒐 𝑨𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒂 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒙𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑴𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̣𝒎 𝒗𝒊 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒂̆𝒎 1993 (𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒌𝒚̀ 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 3 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 9 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎).
============================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: